Obrak

320x162

Zestoa

Ekainbidean plastiko berziklatuzko barandila berria jartzea

  • Lanaren egilea: Udal brigada
  • Materiala eta tresneria: 1.951,13€
  • Lan orduak: 40 ordu (1.000€)