2016-02-1

Arroaerreka

Arroaerrekan edukiontzietzat hormigoizko zolarria prestatu

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 550  €
Lan orduak: 32 ordu (800 €)

 

Zestoa

Komun publikoetan argia tenporizatzeko gailuak jarri

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 350 €
Lan orduak: 14 ordu (350 €)

 

 

Zestoa

Hilerriko horma txukundu

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 100 €
Lan orduak: 14 ordu (350 €)

 

2016-02-2

Zestoako erdigunea eta auzoak

Herriko seinaleak zuzendu

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 175 €
Lan orduak: 20 ordu (500 €)

 

Arroabea

Parkeko iturriari ur irteera egin

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 350 €
Lan orduak: 18 ordu (450 €)

 

 

Arroabea

San Isidro kalean hormigoizko zolarria egin

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 350 €
Lan orduak: 32 ordu ( 800 €)