Online ESKAERA-zaintza

Online ESKAERA-zaintza

Eskatzailea:

Inprimaki hau deskargatu, behar bezala bete, eskaneatu eta hona igo.

Deskargatu eskaera inprimakia

 

b) Filiazio, adopzio, tutoretza, harrerako zaintzaren egiaztagiria, ebazpen judiziala edo adopzioa dagoenean, ahaidetasunarena, edo laguntza-eskatzailearen eta lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsonaren arteko izatezko bikotea izatearena

 

 

 

d) Sarrera fiskalen egiaztapena: Pertsona Fisikoen Errenta Aitorpenaren kopia bat edo lan kontratua eta eskaera aurreko 3 hilabeteko nominaren kopia bat

 

e) Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsona besteren mendeko senide bat denean, mendekotasun-ziurtagiria, eskudun administrazioak emana, non mendekotasun-maila eta maila bakoitzaren barruko azpimaila zehazten baitira, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean eta lege hori garatzen duten arauetan aurreikustakoaren esparruan

 

f) Lagundu, artatu eta zaindu beharreko pertsona desgaitasun edo %33ko edo gehiagoko dibertsitate funtzional aitortu bat izanez gero, hori egiaztatzen duen ziurtagiria

 

 

g) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, non adierazten baita bete egiten direla aginduaren 7. artikuluaren b) eta e) baldintzak

Inprimaki hau deskargatu, behar bezala bete, eskaneatu eta hona igo.

Deskargatu eskaera inprimakia

Datu pertsonalen babesa - Zaintza

Datu pertsonalen babesa

  • Tratamenduaren arduraduna: Zestoako Udala, Foru Plaza 1 – 20740 Zestoa (Gipuzkoa)
  • Datuen babesaren ordezkaria: dbo@zestoa.eus
  • Helburua: Udalak pertsona fisikoei eman beharreko laguntzen eta dirulaguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.
  • Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerako, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik eta botere publikoen jardunagatik.
  • Komunikazioen jasotzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.
  • Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideez baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa aurkeztea ere.
  • Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webgunean.