Iragarki-taula

Arroabeko AB.R.1/1-Rezola egikaritze-unitatearen birpartzelazio-proiektuaren aldaketa

Behin betiko onespena
09 EKA
Hiri planeamenduko araudia | Arroabea | 2022 | Hirigintza