Web edukia bistaratu

1996ko maiatzaren 28an, Diputatuen Kontseiluak Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Testu Bategina (GHI-133/93-P05) behin betiko onartzea erabaki zuen. GAOean 1996ko irailaren 30ean argitaratu zen.

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/1996/09/30/bo960930.pdf#Page=1

Dokumentu honek aldaketa puntual batzuk jasan ditu. Ondoren agertzen dira aldaketak:

 1. Arroa Beheko "Sansinenea Erreka" AB.S.I.4 Alorrari "Alberdi" B.R.1 Areari eta "Cementera Rezola" AQB.I.3. Areari dagokien Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa (GHI-198/99-P05-A). 2000ko otsailaren 1an behin betiko onartua eta 2000ko otailaren 23an GAOn argitaratua. https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2000/02/23/e0001320.htm

 2. "Zestoako Hiri Anolaketarako Arauen Aldaketa", "Ekain haitzuloko ingurua", "E.1 Hiri Termala Area Berezia", "R.5 Idiazpi Area", "4.10 Asuntzio Area", "Iraetako Ibarra", "AR.1 Arroa-Goia Area", "A.G.I.1 Agote Area" izeneko eremuei eta lur eremu hiritarrezinari dagokiena" (GHI-070/01-P05-A). 2001eko urriaren 9an onartua eta GAOn 2001eko azaroaren 8an argitaratua. https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2001/11/08/e0111455.htm

  Etendura partziala bertan behera uztea.

  Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, « Ekain Haitzuloko Ingurua», «E.1 Hiri Termala Area Berezia», «R.5 Idiazpi Area», «R.10 Asuntzio Area», «Iraetako Ibarra», «AR.1 Arroa-Goia Area», «A.G.I.1 Agote Area» izeneko eremuei eta lur eremu hiritarrezinari dagokiena» izeneko espedientea, «Ekain Haitzuloko Ingurua» eta «E.1 Hiri Termala Bereziaren Area» eremuei dagokienez. (GHI-070/01-P05-A). https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2001/11/28/e0112248.htm

 3. Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Testu Bateratua, Osinbeltz harrobiak afektatutako lur eremu hiritarrezinari buruzkoa (GHI-133/93-P05) https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2002/07/18/e0207816.htm

 4. Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Ondorengo Areak Hartzen druena: D.5-Urola Trenbidearen Plataforma/Estazioko Parkearen Area; D.6 Miserikordiko Area; AZ.R.1-Aizarnako Area, Arroa Beheko AB.R.1 Alberdi Area, Arroa Beheko AB.I.3-Rezola Area; Iraetako IR.R2-Area, Arroa Beheko AB:I.2-Azkue Area; Txiribogako TX.I.1-Area, D.4-San Joan Bataiatzaile Ermitaren Area; Iraetako IR.S.I.2 Nagusikoa Alorraren Aldameneko Lur Eremu Hiritarrezina; Arroa Beheko AB.S.I.4-Sansinenea-Erreka Alorraren Aldameneko Lur Eremu Hiritarrezina; eta Lur Eremu Hiritarrezineko Ordenantzak (GHI-019/03-P05-A). 2003ko uztailaren 16an onartua partzialki eta GAOn 2003ko irailaren 2an argitaratua. https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2003/09/02/e0309168.htm

 5. Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Ondorengo Areak Hartzen druena: D.5-Urola Trenbidearen Plataforma/Estazioko Parkearen Area; D.6 Miserikordiko Area; AZ.R.1-Aizarnako Area, Arroa Beheko AB.R.1 Alberdi Area, Arroa Beheko AB.I.3-Rezola Area; Iraetako IR.R2-Area, Arroa Beheko AB:I.2-Azkue Area; Txiribogako TX.I.1-Area, D.4-San Joan Bataiatzaile Ermitaren Area; Iraetako IR.S.I.2 Nagusikoa Alorraren Aldameneko Lur Eremu Hiritarrezina; Arroa Beheko AB.S.I.4-Sansinenea-Erreka Alorraren Aldameneko Lur Eremu Hiritarrezina; eta Lur Eremu Hiritarrezineko Ordenantzak (GHI-019/03-P05-A). (Bukatutzat ematea lur eremu hiritarrezineko Ordenantzei buruzko etena). 2004ko azaroaren 9an onartua eta GAOn 2004ko azaroaren 22an argitaratua. https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2004/11/22/bo041122.pdf#c0410616

 6. Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Arroa Beheko AB.I.2-Azkue Areari eta TX.I.1-Txiriboga Areari dagokiena. 2005eko urriaren 11n onartua eta GAOn 2005eko azaroaren 2an argitaratua. https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2005/11/02/bo051102.pdf#c0510217

 7. Zestoako R.2-Guztiok Bat, R.4-Ertxinondo, R.5-Idiazpi eta R.7-San Juan Areei eta Ekaingo Haitzulo Inguruari dagokien Hiri Antolaketa Arauen Aldaketa (GHI-140/05-P05-A). 2006ko urtarrilaren 31an onartua eta GAOn 2006ko martxoaren 17an argitaratua. https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2006/03/17/bo060317.pdf#c0602734

 8. Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Arroa Beheko eremuari dagokiona: Tejeria (AB.I.1), Azkue (AB.I.2), Rezola (AB.I.3), Alberdi (AB.R.1), Estazioa (AB.R.2), Guardi-Zahar Alorra (AB.T.1), Sansinenea-Erreka Alorra (AB.S.I.4) eta azken honen aldameneko lur eremu hiritarrezina. 2006ko urriaren 24an onartua eta 2007ko urtarrilaren 4an argitaratua. https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2007/01/04/bo070104.pdf#c0613085

 9. Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, eremu honi dagokiona: Arroa Behea - Tejeria (AB.I.1), Azkue (AB.I.2), Rezola (AB.I.3), Alberdi (AB.R.1), Estazioa (AB.R.2), Guardi-Zahar Alorra (AB.T.1), Sansinenea Erreka Alorra (AB.S.I.4)- eta Sansinenea Erreka alorraren aldameneko lur eremu hiritarrezina» izeneko espedientea Azkue AB.I.2 Areari dagokionez. 2007ko maiatzaren 22an onartua eta 2007ko ekainaren 11an argitaratua. https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2007/06/11/bo070611.pdf#c0706660

 10. Zestoako AZ.R.1-Aizarna Alorrari eta ondoko Lurzoru Hiritarrezinari eta Ekaingo Haitzuloaren inguruneko eremuari dagokien Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa. 2007ko irailaren 11an onartua eta 2007ko irailaren 25an argitaratua. https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2007/09/25/bo070925.pdf#c0710387

 11. Zestoako AG.I.1-Agote Areari eta aldameneko Lurzoru Urbanizaezinari dagokien Hiri Antolakeako Arauen Aldaketa (3. Aldaketa). 2010ko azaroaren 8an argitataratua https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/11/08/c1012539.pdf

  Zestoako AG.I.1-Agote Areari eta aldameneko lurzoru urbanizaezinari dagokien Hiri Antolakeako Arauen aldaketa. (GHI-117/10-P05-A). Akats zuzenketa. 2010ko azaroaren 15an argitaratua. https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/11/15/c1012988.pdf

 12. Zestoako Arroa behea eremuari dagokion hiri antolaketako arauen aldaketa: Tejeria (AB.I.1), Azkue (AB.I.2), Rezola (AB.I.3), Alberdi (AB.R.1), Estazioa (AB.R.2), Guardi-zahar alorra (AB.T.1), Sansinenea erreka alorra (AB.S.I.4) eta azken horren aldameneko lur eremu urbanizaezina. (5.aldaketa) https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/02/15/c1101658.pdf

 13. Zestoako Hiri Anto­la­ketako Arauen Aldaketa, Arroa Beheko Sansinenea-Erreka AB.I.1. Areari dagokionez https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/04/c1410781.pdf

 14. Zestoako Hiri Antolaketako Arauetako Elementuen Aldaketa Puntuala, Azkue AB.I.2 Areari dagokiona. (GHI-028/15-P05-A) https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2015/06/01/c1505154.pdf

 15. Zestoako Agote AG.I.1 areari eta Agote II AG.I.2 alorrari dagokien Plangin­tzako Hiri Antolaketako Arauetako elementuen bigarren aldaketa puntuala. (GHI-081/16-P05-A) https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/01/10/c1609024.pdf

 16. Zestoako herri plangintzako Arau Subsidiarioetako Area I 1 Galdianori buruzko Xehetasun Azterketa dokumentua. https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/08/22/c1705764.pdf