Hiri planeamendua

1996ko maiatzaren 28an, Diputatuen Kontseiluak Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Testu Bategina (GHI-133/93-P05) behin betiko onartzea erabaki zuen. GAOean 1996ko irailaren 30ean argitaratu zen.

 

Dokumentu honek aldaketa puntual batzuk jasan ditu. Ondoren agertzen dira aldaketak:

 1. Arroa Beheko "Sansinenea Erreka" AB.S.I.4 Alorrari "Alberdi" B.R.1 Areari eta "Cementera Rezola" AQB.I.3. Areari dagokien Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa (GHI-198/99-P05-A). 2000ko otsailaren 1an behin betiko onartua eta 2000ko otailaren 23an GAOn argitaratua.

 2. "Zestoako Hiri Anolaketarako Arauen Aldaketa", "Ekain haitzuloko ingurua", "E.1 Hiri Termala Area Berezia", "R.5 Idiazpi Area", "4.10 Asuntzio Area", "Iraetako Ibarra", "AR.1 Arroa-Goia Area", "A.G.I.1 Agote Area" izeneko eremuei eta lur eremu hiritarrezinari dagokiena" (GHI-070/01-P05-A). 2001eko urriaren 9an onartua eta GAOn 2001eko azaroaren 8an argitaratua.

  Etendura partziala bertan behera uztea.

  Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, « Ekain Haitzuloko Ingurua», «E.1 Hiri Termala Area Berezia», «R.5 Idiazpi Area», «R.10 Asuntzio Area», «Iraetako Ibarra», «AR.1 Arroa-Goia Area», «A.G.I.1 Agote Area» izeneko eremuei eta lur eremu hiritarrezinari dagokiena» izeneko espedientea, «Ekain Haitzuloko Ingurua» eta «E.1 Hiri Termala Bereziaren Area» eremuei dagokienez. (GHI-070/01-P05-A). GAO 228 (2001/11/28)

 3. Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Testu Bateratua, Osinbeltz harrobiak afektatutako lur eremu hiritarrezinari buruzkoa (GHI-133/93-P05). GAO 135 (2002/07/18)

 4. Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Ondorengo Areak Hartzen druena: D.5-Urola Trenbidearen Plataforma/Estazioko Parkearen Area; D.6 Miserikordiko Area; AZ.R.1-Aizarnako Area, Arroa Beheko AB.R.1 Alberdi Area, Arroa Beheko AB.I.3-Rezola Area; Iraetako IR.R2-Area, Arroa Beheko AB:I.2-Azkue Area; Txiribogako TX.I.1-Area, D.4-San Joan Bataiatzaile Ermitaren Area; Iraetako IR.S.I.2 Nagusikoa Alorraren Aldameneko Lur Eremu Hiritarrezina; Arroa Beheko AB.S.I.4-Sansinenea-Erreka Alorraren Aldameneko Lur Eremu Hiritarrezina; eta Lur Eremu Hiritarrezineko Ordenantzak (GHI-019/03-P05-A). 2003ko uztailaren 16an onartua partzialki eta GAOn 2003ko irailaren 2an argitaratua.

 5. Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Ondorengo Areak Hartzen druena: D.5-Urola Trenbidearen Plataforma/Estazioko Parkearen Area; D.6 Miserikordiko Area; AZ.R.1-Aizarnako Area, Arroa Beheko AB.R.1 Alberdi Area, Arroa Beheko AB.I.3-Rezola Area; Iraetako IR.R2-Area, Arroa Beheko AB:I.2-Azkue Area; Txiribogako TX.I.1-Area, D.4-San Joan Bataiatzaile Ermitaren Area; Iraetako IR.S.I.2 Nagusikoa Alorraren Aldameneko Lur Eremu Hiritarrezina; Arroa Beheko AB.S.I.4-Sansinenea-Erreka Alorraren Aldameneko Lur Eremu Hiritarrezina; eta Lur Eremu Hiritarrezineko Ordenantzak (GHI-019/03-P05-A). (Bukatutzat ematea lur eremu hiritarrezineko Ordenantzei buruzko etena). 2004ko azaroaren 9an onartua eta GAOn 2004ko azaroaren 22an argitaratua.

 6. Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Arroa Beheko AB.I.2-Azkue Areari eta TX.I.1-Txiriboga Areari dagokiena. 2005eko urriaren 11n onartua eta GAOn 2005eko azaroaren 2an argitaratua.

 7. Zestoako R.2-Guztiok Bat, R.4-Ertxinondo, R.5-Idiazpi eta R.7-San Juan Areei eta Ekaingo Haitzulo Inguruari dagokien Hiri Antolaketa Arauen Aldaketa (GHI-140/05-P05-A). 2006ko urtarrilaren 31an onartua eta GAOn 2006ko martxoaren 17an argitaratua.

 8. Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, Arroa Beheko eremuari dagokiona: Tejeria (AB.I.1), Azkue (AB.I.2), Rezola (AB.I.3), Alberdi (AB.R.1), Estazioa (AB.R.2), Guardi-Zahar Alorra (AB.T.1), Sansinenea-Erreka Alorra (AB.S.I.4) eta azken honen aldameneko lur eremu hiritarrezina. 2006ko urriaren 24an onartua eta 2007ko urtarrilaren 4an argitaratua.

 9. Zestoako Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa, eremu honi dagokiona: Arroa Behea - Tejeria (AB.I.1), Azkue (AB.I.2), Rezola (AB.I.3), Alberdi (AB.R.1), Estazioa (AB.R.2), Guardi-Zahar Alorra (AB.T.1), Sansinenea Erreka Alorra (AB.S.I.4)- eta Sansinenea Erreka alorraren aldameneko lur eremu hiritarrezina» izeneko espedientea Azkue AB.I.2 Areari dagokionez. 2007ko maiatzaren 22an onartua eta 2007ko ekainaren 11an argitaratua.

 10. Zestoako AZ.R.1-Aizarna Alorrari eta ondoko Lurzoru Hiritarrezinari eta Ekaingo Haitzuloaren inguruneko eremuari dagokien Hiri Antolaketako Arauen Aldaketa. 2007ko irailaren 11an onartua GAO 34 (2007/02/16)

 11. Zestoako AG.I.1-Agote Areari eta aldameneko Lurzoru Urbanizaezinari dagokien Hiri Antolakeako Arauen Aldaketa (3. Aldaketa). 2010ko azaroaren 8an argitataratua

  Zestoako AG.I.1-Agote Areari eta aldameneko lurzoru urbanizaezinari dagokien Hiri Antolakeako Arauen aldaketa. (GHI-117/10-P05-A). Akats zuzenketa. 2010ko azaroaren 15an argitaratua.

 12. Zestoako Arroa behea eremuari dagokion hiri antolaketako arauen aldaketa: Tejeria (AB.I.1), Azkue (AB.I.2), Rezola (AB.I.3), Alberdi (AB.R.1), Estazioa (AB.R.2), Guardi-zahar alorra (AB.T.1), Sansinenea erreka alorra (AB.S.I.4) eta azken horren aldameneko lur eremu urbanizaezina. (5.aldaketa) GAO 30 (2011/02/15)

 13. Zestoako Hiri Anto­la­ketako Arauen Aldaketa, Arroa Beheko Sansinenea-Erreka AB.I.1. Areari dagokionez. GAO 232 (2014/12/04)

 14. Zestoako Hiri Antolaketako Arauetako Elementuen Aldaketa Puntuala, Azkue AB.I.2 Areari dagokiona. (GHI-028/15-P05-A). GAO 101 (2015/06/01)

 15. Zestoako Agote AG.I.1 areari eta Agote II AG.I.2 alorrari dagokien Plangin­tzako Hiri Antolaketako Arauetako elementuen bigarren aldaketa puntuala. (GHI-081/16-P05-A). GAO 6 (2017/01/10)

 16. Zestoako herri plangintzako Arau Subsidiarioetako Area I 1 Galdianori buruzko Xehetasun Azterketa dokumentua. GAO 159 (2017/08/22)