COVID-19 dirulaguntzak - Inf. orokorra

COVID-19 izurriteak eragindako kalteak arintzeko dirulaguntzak

 

Dirulaguntzak internet bidez eskatu beharko dira, hauetako bide bat erabiliz:
 • Online
 • Udaletxean bertan. Horretarako inprimakia deskargatu, behar bezala bete eta Udaletxera ekarri.

COVID-19 dirulaguntzak - merkataritza eta ostalaritza

Tokiko merkataritza, ostalaritza eta bestelako zerbitzu sektoreetako ekonomia indarberritzeko laguntzak

Deialdi honen xedea da baldintzak arautzea, honako helburuak dauzkaten dirulaguntzak emateko: Zestoako merkataritza, ostalaritza eta bestelako sektoreetan beharrezko inbertsioak egitea, ekipamenduak jartzea eta inbertsio horiek bideratzeko
ikerketak egitea, jarduera ekonomikoak Covid-19ari aurre egiteko prestatze aldera.

Dirulaguntzen xedea da tokiko jarduera sustatu nahiz suspertzea eta, bide batez, sektoreen jarduera ekonomikoa, enplegua eta lehiakortasuna mantentzea, Covid-19 edo koronabirusaren krisiak eragindako ondorioei aurre egin ahal izateko..

Dirulaguntza eskatzeko inprimakiak:

Eskaera aurkezteko moduak:

COVID-19 dirulaguntzak - zaintza

Zaintza eta kontziliazioaren eremuan eragindako egoerak arintzeko laguntzak

Deialdi honen helburua da Covid-19ak, errenta baxuko familietan zaintzaren eremuan eragindako inpaktu ekonomikoari aurre egitea. Guztia lana eta zaintza ardurak uztartzeko asmoz. Familia eta lana uztartzeko laguntza hauen bidez, seme-alabei (duten adinagatik), besteren mendeko pertsonei laguntzeko, arreta emateko eta haiek zaintzeko pertsonen kontratazio gastuak familiei ekarri  dien gastuen zati bat konpentsatu nahi da eta honekin batera zaintza eremuko lanak kontratu bidez lotzea ahalbidetu nahi da.

 • Deialdia: GAO 144 (2020/07/30)
 • Dirulaguntzak eskatzeko epea: irailaren 30era arte
 • Ebazpena

Dirulaguntzak eskatzeko inprimakia

COVID-19 dirulaguntzak - merkataritza

Jarduera ekonomikoa eteteak sortarazitako kalte ekonomikoak arintzeko laguntzak

Covid-19ak eragindako kalteak arintzeko, norbanako,famili, komertzio txiki nahiz ostalartza establezimenduen itxierak, beti ere, alarma egoeraren ondorioz jarduera ekonomikoa eteteak sortarazitako kalte ekonomikoak jasan dituztenentzako udal dirulaguntzak emateko urgentziazko deialdia argitaratu du Zestoako Udalak.

DLYFormulario

Online ESKAERA - merkataritza

Eskatzailea:

Pertsona juridiko baten ordezkari gisa ari bazara

Jakinarazpenak jasotzeko e-posta:

Ordainketetarako banku-datuak:

Marka ezazu zein dirulaguntza eskatu nahi duzun

Eranskinak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • A.1 - 12 urte bitarteko haurren edo adingabeen zaintzarako egindako kontratazioak ordaintzeko

  • Eskatzaile/ordezkariaren identifikazio agiria (NA, NIE, IFZ...)

  • Lan kontratua eta Gizarte Segurantzan altan eman izanaren egiaztagiria

  • Errolda agiria ofizioz egiaztatuko du Udalak

 • A.2 – 12 urte bitarteko adingabeen edo dependienteen zaintzarako soldatarik gabeko baimen eskaerak edo antzekoek sortutako kalteak konpentsatzeko

  • Eskatzaile/ordezkariaren identifikazio agiria (NA, NIE, IFZ...)

  • Baimena egiaztatzen duen dokumentua

  • Errolda agiria ofizioz egiaztatuko du Udalak

 • B.1 – Txikizkako komertzioei zuzendutakoak

  • Eskatzaile/ordezkariaren identifikazio agiria (NA, NIE, IFZ...)

  • Langileak izango balitu, hauen kontratuaren kopia bat

  • Txikizkako merkataritza burutzen duela egiaztatzen duen Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zergaren alta historikoa, ofizioz egiaztatuko du Udalak

  • Helbide fiskala Zestoan duela egiaztatzen duen dokumentua, ofizioz egiaztatuko du Udalak

 • B.2 – Ostalaritzako establezimenduei eta itxiera jasan duten bestelakoei zuzendutakoak

  • Eskatzaile/ordezkariaren identifikazio agiria (NA, NIE, IFZ...)

  • Langileak izango balitu, hauen kontratuaren kopia bat

  • Jarduera Ekonomikoen Gaineko Zergaren alta historikoa, ofizioz egiaztatuko du Udalak

  • Helbide fiskala Zestoan duela egiaztatzen duen dokumentua, ofizioz egiaztatuko du Udalak

 

Baimena, aitorpena eta konpromisoa

Inprimakia behar bezala beteta gehitu behar diozu zure eskaerari