Iragarki-taula

Zestoako herri plangintzako Arau Subsidiarioetako R.5 Idiazpi eremuko U.E.R.5/1eko Antolamendu Xehatuaren aldaketa

Jendeaurreko epea
16 ABE 17 ABE