Agenda

R-5 Idiazpi eremuko U.E.R.5/1 egikaritze-unitatearen Hirigintza Jarduketa Programaren aldaketa

Behin betiko onespena
02 ABE
Hiri planeamenduko araudia | 2022 | Hirigintza