Iragarki-taula

Arau Subsidiarioetako R.5 «Idiazpi» eremuko U.E.R.5/1-eko Antola- mendu Xehatuaren aldaketa

Behin betiko onarpena
10 MAI