Agenda
Atzealdea

Planemanduko Arau Subsidiarioen AG.I.1 «Agote» Egikaritza Unitatearen Birpartzelazioa

Proiektuaren behin betiko onespena
30 UZT