Agenda

Ez-ohiko Udalbatza

Deia
13 URR
Udalbatza | 2022

20:00etan izango da, eta honako gai hauek landuko dira:

  1. 2022ko uztailaren 28ko Udal Batzarreko akta onartzea, bidezkoa balitz

  2. Agitax-en 2023rako tarifen proposamena

  3. 2023rako Ordenantza Fiskalen aldaketa proposamena

  4. AG.I.I.-AGOTE eremuko PR.2. partzelarako Xehetasun Azterketa

  5. Iraetako IR.S.I.3 TELLERIA arearen Xehetasun Azterketa