Iragarki-taula

Familia ugariak

Hiri Ondasunen Gaineko Zergari dagokion hobaria
28 URT 28 URT

Familia ugarientzako hobariak

Hobaria (deskontua) eskatzeko ekarri beharreko agiriak:

  • Familia ugarien ziurtagiria (Gipuzkoako Foru Aldundiak emana)
  • 2015eko diru sarreren egiaztagiria
  • Etxebizitza bakararen jabe izatearen zinpeko agiria (Udaletxean eska daiteke eredua)

Dokumentuak aurkezteko azken eguna: otsailaren 28a