Agenda

Deskontuak familia ugarientzat

Hiri Ondasunen Gaineko Zergari dagokion hobaria eskatzeko epea zabalik
02 OTS 28 OTS

Familia ugaria

Agiri hauek aurkeztu beharko ditu eskatzaileak:

  • Familia ugariaren ziurtagiria, Gipuzkoako Foru Aldundiak emana
  • Diru sarreren egiaztagiria (2016ko errenta aitorpena)
  • Etxebizitza bakarraren jabe izatearen zinpeko agiria (Udaletxean eska daiteke eredua).