Agenda

Maiatzeko Udalbatza

Deia
26 MAI
Udalbatza | 2022

20:00etan izango da, eta honako gai hauek landuko dira:

  1. 2022ko apirilaren 28ko Udal Batzarreko akta onartzea, bidezkoa balitz

  2. “Arroa Behea”ko UE.AB.R.1/1 “Rezola” Eremuari dagokion birpartzelazio proiektuaren aldaketa behin betiko onartzea.

  3. Erregu eta galderak