Agenda

Ez-ohiko Udalbatza

Deia
16 MAI
Udalbatza | 2024

20:00ean izango da, eta honako gai hauek landuko dira:

  1. 2024ko martxoaren 21eko ohiko bilkuraren akta onartzea, bidezkoa balitz.

  2. Urola Erdiko Mankomunidadeko Kontuen Batzorde Bereziko titularra eta ordezkoa izendatzea

  3. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Zestoako Udalaren arteko lankidetza hitzarmena “Zestoan, GI-631 errepidean, trafikoa baretzeko eta sarbideak antolatzeko proiektua” egikaritzeko eta finantzatzeko.

  4. Zestoan, GI-631 errepidean, trafikoa baretzeko eta sarbideak antolatzeko proiektuaren plegu administratiboak eta teknikoak.

  5. Bizitegi-eraikinetan lokalen erabilera etxebizitzara aldatzeko jarduketak arautzen dituen Ordenantza

  6. Erregu eta galderak