BAZKIDETZA

BAZKIDETZA

Zestoako kiroldegian abonua ateratzeko aukera ezberdinak daude iraupenaren eta abonatzen den pertsonen/pertsonaren arabera. Iraupenari dagokionez, urtekoa, sei hilabetekoa edo proportzionala izan daiteke, urtekoa proportzioan merkeena izanik. Bestetik, abonuaren tasa ere ezberdina izango da familiarra edo banakakoa bada. Banakako abonuetan bi adin tarte bereiziko dira, 18 urtetik gorakoak eta 18 urtetik beherakoak.

Familia-abonuei dagokienez, ondorengoak izango dira abonu hauen onuradun: ezkontideak edo legezko tutoreak, 18 urtetik beherako oinordekoak edo tutelatuak, eta 18 urtetik gorakoak ere bai, 24 urte arte, baldin eta familiaren helbidean erroldatuak badaude eta lanean ari ez badira edo diru-sarrerarik ez badute. Bestalde, etxebizitza berean erregistratu eta erroldatutako izatezko bikoteek ere familia-abonua egin ahal izango dute.

Urteko kuoten ordainketa, zatikatu ahal izango da (bi ordainketa), edozein motatakoa dela ere. Horretarako, kontu korronte edo aurrezki libreta baten datu guztiak eman beharko dira, kiroldegiak egin beharreko kontuak egin ahal izateko.

 

Bazkidetzaren ordainketa hiru modu ezberdinetan egin daiteke:

  1. Erreziboa banketxean helbideratuz, horretarako aldez aurretik SEPA zuzeneko zordunketaren helbideratze agindua sinatu beharko da. Kuotak zatika ordaindu ahal izateko (bi zatitan errekargurik gabe), ezinbestean ordainketa modu hau aukeratu behar da.
  2. Kreditu edo zordunketa txartel bidez.
  3. Dirua ondorengo kontu korronteetako batean: Erabiltzailearen izen abizenak + bazkide jarri beharko da kontzeptuan. KUTXABANK: 20955033151061078548

 

Hobariak

Salbuespen edo hobari hauek Kiroldegiko abonatuen kuoten tasetan soilik ezarriko dira, hori horrela izanda, Kiroldegiko beste ekintza batzuetan, ikastaroak, alokairuak edo bestelako ekintzetan ez dira beraien prezioen gainean beherapen hauek ezarriko.

Hobari hauek eskuratzeko eskaera orria aurkeztu beharko da eta honekin batera dagozkion ziurtagiriak.

 

 

DOKUMENTUAK:

Izen -emate orria

Bazkide egiteko prozedura orria

Prezioen eta hobarien pdf-a.