2020-04

Ekainbidean plastiko berziklatuzko barandila berria jartzea

Zestoa

Ekainbidean plastiko berziklatuzko barandila berria jartzea

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 1.951,13€
Lan orduak: 40 ordu (1.000€)

Iraetako zubian eta Errota industriagunean, ibaira zaborra ez erortzeko barandaren beheko aldean txapa jartzea

Iraeta

Iraetako zubian eta Errota industriagunean, ibaira zaborra ez erortzeko barandaren beheko aldean txapa jartzea

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 4.518€
Lan orduak: 10 ordu (250€)

Lasao auzoan, komunak adierazteko seinaleak jartzea

Lasao

Komunak adierazteko seinaleak jartzea

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 120€
Lan orduak: 4 ordu (100€)

Apategi bidearen konponketa

Aizarna

Apategi baserriko bidearen konponketa

Lanaren egilea: Eraikuntza enpresa
Materiala eta tresneria:13.921,34€
Lan orduak:

Ekainberri museoaren aurrean seinale berriak jartzea

Zestoa

Ekainberri museoaren aurrean seinale berriak jartze

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 513,38€
Lan orduak: 4 ordu (100€)

Ipintza kalean, 2 aparkaleku berri egokitzea

Zestoa

Ipintza kalean, 2 aparkaleku berri egokitzea

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 1.850€
Lan orduak: 45 ordu (1.125€)