2016-01-1

Zestoa

TAO zerbitzuaren azpiegiturak prestatu

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 1.100,70 €
Lan orduak: 42 ordu (1.050,00 €)

 

Arroaerreka

Arroaerrekan buzoi berria jarri

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 926,73 €
Lan orduak: 9 ordu (225,00 €)

 

 

Zestoa

Toribio Altzaga eta Zubimusu kaleetan, espaloian babesgarriak jarri

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 1670,70 €
Lan orduak: 42 ordu (1.050,00 €)

 

2016-01-2

Zestoa

Arteaga auzoan zuhaitzak zuzendu

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 150 €
Lan orduak: 14 ordu (350 €)
 

Zestoa

Kiroldegiko iparraldeko fatxadan erdi-erorian zegoen zatia konpondu

Lanaren egilea: Udal brigada eta eraikuntza enpresa
Lanen kostua: 350 € (udal brigada) + 1.815 € (eraikuntza enpresa)

 

Zestoako erdigunea eta auzoak

Herriko zuhaixken inausketa eta lorategien txukunketa

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 150 €
Lan orduak: 56 ordu (1.400,00 €)