2015-11-1

Zestoa

Ekainberriko parkinean egurrezko mahaiak jarri

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 1.100€
Lan orduak: 31,50 ordu (787€)

Aizarna

Illurdanbidean konponketa lanak (harri lubeta)

Lanaren egilea: Eraikuntza enpresa (Excavaciones Ekin)
Lanen kostua: 4.830 €

 

Zestoa

Idiazpi 3 zk.aren aurrean dagoen espaloia konpondu

Lanaren egilea: Eraikuntza enpresa (Renova Norte eta Landeta Burdinlanak)
Lanen kostua: 8.563,74 €
 

2015-11-2

Zestoa

Herriko zenbait pintada kendu

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 750€
Lan orduak: 55 ordu (1.375€)

Zestoa

Herriko seinaleztapena txukundu

Lanaren egilea: Udal brigada
Materiala eta tresneria: 650€
Lan orduak: 63 ordu (1.575€)

 

Narrondo

Baiona etxeari gas eta zuntz zerbitzuak pasatzeko azpiegitura egin

Lanaren egilea: Eraikuntza enpresa (Excavaciones Lagunak eta Landeta Burdinlanak)
Lanen kostua: 17.000 €