Agenda

R-5 Idiazpi eremuko U.E.R.5/1 egikaritze-unitatearen Hirigintza Jarduketa Programaren aldaketa

Hasierako onespena
19 OCT 17 OCT
Hiri planeamenduko araudia | 2022 | Urbanismo