Agenda

Urriko Udalbatza

Deia
04 OCT

20:00etan izango da, eta honako gai hauek landuko dira:

  1. Udal Batzarrak 2017ko uztailaren 26an buruturiko saioari dagokion Akta onartzea, bidezkoa balitz.
  2. Zestoako Herri Plangintzako Arau Subsidiarioen AD.1 “Polideportivo” eta IR.R.3 “Iraeta” eremuetako Antolamendu Xehatuaren behin-behineko onarpena.
  3. Zestoako planeamenduko Arau Subsidiarioen aldaketa, “Irao” baserriaren inguruko lurzoru urbanizaezinari eta “Sastarrain” baserri-eskolari dagokiona, hasierako onarpena.
  4. Zestoako udal kiroldegiaren birgaitze eta haunditze lanen esleipena.
  5. 2017 urteko lan eskaintza publikoa.
  6. EH Bilduren mozioa, urriaren 1eko Kataluniako erreferendumaren ingurukoa.
  7. 2018 urterako taxi tarifak.
  8. Erregu eta galderak.