Agenda
Atrás

Urtarrileko Udalbatza

Deia
31 ENE

20:00etan izango da, eta honako gai hauek landuko dira:

  1. Udal Batzarrak 2018ko abenduaren 20an buruturiko saioari dagokion Akta onartzea, bidezkoa balitz.

  2. Plantila organikoa eta lanpostuen zerrendaren aldaketari buruzko alegazioaren erantzuna eta, behin-betiko onarpena, hala badagokio.

  3. 2019rako soldata igoeren EUDELen proposamena.

  4. Zestoako Planeamenduko Arau Subsidiarioen aldaketa, Irao baserriaren inguruko lurzoru urbanizaezinari eta Sastarrain Baserri eskolari dagokiona, testuaren onarpena.

  5. Erregu eta galderak.