Agenda

2022-KALD-000006-00 zenbakidun kreditu-aldaketarako espedientea

Behin betiko onespena
23 ENE
Ayuntamiento | presupuestos | 2022